Treedt u in loondienst, dan maakt u afspraken met uw werkgever. In uw contract en (indien van toepassing) de cao staan deze zwart op wit. Met een goed contract zijn veel arbeidsconflicten op voorhand te voorkomen. Desondanks kan zelfs de meest uitgebreide arbeidsovereenkomst een conflict met uw werkgever niet uitsluiten. U of uw werkgever kan immers afwijken van gemaakte afspraken. Onze specialisten in arbeidsrecht zorgen ervoor dat arbeidsconflicten zo snel mogelijk worden opgelost.

Hulp bij ieder arbeidsconflict

Een arbeidsconflict kan ontstaan als u of uw werkgever zich niet houdt aan gemaakte afspraken. Maar ook als afspraken anders worden geïnterpreteerd of, al dan niet aangekondigd, worden aangepast. Bijvoorbeeld als het gaat om overplaatsing of ziekte(melding). Ook kunnen zich situaties voordoen waarover duidelijke afspraken ontbreken. Zo ontstaan regelmatig conflicten rondom de (veranderde) werkplek, functiewaardering, loon en ontslag. Ook ethische kwesties kunnen aanleiding zijn.

Sterker dan u denkt

Dreigt er een arbeidsconflict tussen u en uw werkgever? Dan kunt u ons inschakelen om te bemiddelen. Daarmee is een arbeidsconflict vaak te voorkomen. Is bemiddeling niet meer mogelijk, dan zorgen wij dat u krijgt waarop u recht heeft. Als werknemer staat u vaak sterker dan u denkt. Wij halen het onderste uit de kan, maar zien er tegelijkertijd op toe dat een gezonde arbeidsrelatie mogelijk blijft.

Vragen over arbeidsvoorwaarden?

Heeft u vragen over uw contract of specifieke arbeidsvoorwaarden? Uw reiskostenvergoeding of dreigend ontslag. Uw auto van de zaak, vakantiedagen of heel iets anders? Onze arbeidsrecht-specialisten helpen u graag. Adequaat en snel.