Huisadvocaat SC Cambuur Leeuwarden

Ook bij lokale sportverenigingen zijn we actief betrokken. Speciaal plekje heeft plaatselijke trots SC Cambuur Leeuwarden. Vooral bij advocaten Harald van Beilen en Marije Rauwerda, geboren en getogen Leeuwarders. Beide zetten zich met regelmaat in voor de club uit de Friese hoofdstad. Marije is bestuurslid van de businessclub en Harald van stichting Cambuur Verbindt. Als kantoor is Van Beilen Rauwerda huisadvocaat van de club.

Van dorpsbelang tot ondernemersvereniging

Mooi om te zien is de verscheidenheid aan maatschappelijke functies die onze medewerkers hebben. Waar de één de dorpskrant coördineert, zet de ander zich met hart en ziel in voor het plaatselijk belang. Weer een ander is (bestuurs)lid van de Junior Kamer Friesland of lokale ondernemersvereniging.

Maatschappelijke betrokkenheid

Betrokken en laagdrempelig zijn is geen kunstje. Dat zit in je, en zet je na werktijd niet zomaar uit. In onze vrije tijd zijn we dan ook sociaal actief. Bij allerlei verenigingen, clubs en commissies dragen we ons steentje bij aan het stads- en dorpsleven. Belangrijk, ook voor een nuchtere en scherpe kijk tijdens werktijd. Maar bovenal ontzettend leuk.

Deel deze pagina