Het kan de beste werkgever overkomen: een conflict met een medewerker. De meeste arbeidsconflicten ontstaan rondom het dienstverband. En dan met name de beëindiging ervan. Maar geschillen kunnen ook gevolg zijn van ziekte, loon of een verstoorde werkrelatie. Hoe dan ook: een arbeidsconflict is al snel een juridisch conflict. En vervelendgenoeg. Met onze juridische steun voorkomt u langdurige ergernis.

Een dienstverband beëindigen

U kunt als werkgever niet zomaar een dienstverband vervroegd beëindigen. De procedures hiervoor zijn relatief complex en luisteren erg nauw. Zo moet u als werkgever over gegronde redenen én genoeg bewijslast beschikken om een contract te ontbinden. Zowel bij disfunctioneren als bedrijfseconomische redenen. Wij helpen u daarbij.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is alleen mogelijk als er zeer dringende redenen zijn voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Denk daarbij aan ontoelaatbare gedragingen van een medewerker. Maar wanneer is uw reden, juridisch gezien, voldoende dringend?

Wij helpen u bepalen of u juridisch sterk genoeg staat om een dienstverband vervroegd te beëindigen. Ook als het gaat om ontslag op staande voet. Is dat nog niet het geval, dan gaan we met u op zoek naar een oplossing.