Ontvangt u als ondernemer een dagvaarding? Dan stelt een bedrijf of particulier een vordering tegen u in. Dankzij onze jarenlange proceservaring kunnen wij u adequaat bijstaan en scherp verweer voeren tegen de ingediende vordering.

 

Start gerechtelijke procedure

Een dagvaarding wordt bezorgd door een gerechtsdeurwaarder en leidt een gerechtelijke procedure in. Het beschrijft de gestelde eisen en aan wie, wanneer en hoe het document is afgegeven. Ook wordt u, als gedaagde partij, opgeroepen om op een bepaalde datum te verschijnen bij een gerecht.

Een dagvaarding, wat nu?

Een juridisch stuk als een dagvaarding is voor een leek lastig te lezen. Als u een dagvaarding ontvangt, kunnen wij u helpen het document te interpreteren. Om vervolgens door te spreken welke stappen in uw geval verstandig zijn.

Verzet tegen een verstekvonnis

Onze advocaten kunnen u ook bijstaan bij het aantekenen van verzet tegen een verstekvonnis. Een verstekvonnis is een rechtelijke uitspraak die gedaan is tijdens een zitting waar u niet bent verschenen. Uw verzet moet binnen vier weken rond zijn. Dit vraagt om snel en effectief handelen. Laat dat maar aan ons over.

Al zo’n twintig jaar staan wij ondernemers bij. Dagelijks. Dankzij die ervaring weten we voor nagenoeg alle mkb-geschillen de meest doeltreffende aanpak. Effectief, maar zelden standaard. Want uiteraard stemmen we het stappenplan af op uw situatie, uw verhaal. Dat wij meer dan goed kennen. Hoe? Door naast u te zitten en goed te luisteren. Betrokken te zijn. Zo doen wij ons werk en kunt u - zonder zorgen - het uwe blijven doen.